Exame 1ª Avaliación de Bioloxía e xeoloxía de 1º bacharelato mañá

Contidos para o exame da 1ª Avaliación:

Para o exame do próximo luns 14/XII entran só os catro temas explicados.

Xefatura de Estudos                                        02/XII/2015