ESA SEMIPRESENCIAL: Renuncia convocatoria extraordinaria

ALUMNOS DE SEMIPRESENCIAL MATRICULADOS NO 1º CUADRIMESTRE E QUE SUSPENDERON ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA (XANEIRO):
UN ALUMNO MATRICULADO EN ESA SEMIPRESENCIAL NO 1º CUADRIMESTRE QUE NON SUPEROU ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XANEIRO, PODERÁ MATRICULARSE DE ESE ÁMBITO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE SE RENUNCIA Á CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
SÓ ASÍ PODERÁ PRESENTARSE ÁS CONVOCATORIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE ABRIL,  XUÑO E SETEMBRO).
Nota: os alumnos que desexen renunciar á convocatoria extraordinaria deberán pasar pola secretaría  co resgardo de matrícula desde o 12 de febreiro ata o 7 de marzo, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).
O impreso de renuncia podédelo atopar na sección “documentos alumnado” dentro de “secretaría”.
                                                                                                                                                O secretario.