ESA SEMIPRESENCIAL: Renuncia convocatoria extraordinaria.

 ALUMNOS DE SEMIPRESENCIAL MATRICULADOS NO 1º CUADRIMESTRE E QUE SUSPENDERON ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA (XANEIRO):
UN ALUMNO MATRICULADO EN ESA SEMIPRESENCIAL NO 1º CUADRIMESTRE QUE NON SUPEROU ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XANEIRO, PODERÁ MATRICULARSE DE ESE ÁMBITO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE SE RENUNCIA Á CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZARÁ O MÉRCORES 15 DE MAIO.
SÓ ASÍ PODERÁ PRESENTARSE ÁS CONVOCATORIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE (EN XUÑO E EN SETEMBRO).
Nota: os alumnos que desexen renunciar á convocatoria extraordinaria deberán pasar pola secretaría  co resgardo de matrícula ata o 12 de marzo de 2013, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).
O impreso de renuncia podédelo atopar na sección “documentos alumnado” dentro de “secretaría”.