ESA SEMIPRESENCIAL: Renuncia convocatoria extraordinaria 1º Cuadrimestre (15 de marzo)

ALUMNOS DE SEMIPRESENCIAL MATRICULADOS NO 1º CUADRIMESTRE E QUE SUSPENDAN ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA (XANEIRO):
“UN ALUMNO MATRICULADO EN ESA SEMIPRESENCIAL NO 1º CUADRIMESTRE QUE NON SUPEROU ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XANEIRO, PODERÁ MATRICULARSE DE ESE ÁMBITO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE SE RENUNCIA Á CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZARÁ O MARTES 15 DE MARZO. SÓ ASÍ PODERÁ PRESENTARSE ÁS CONVOCATORIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE (EN XUÑO E EN SETEMBRO)”.
-Nota 1: os alumnos que ainda non renunciaran e desexen renunciar á convocatoria extraordinaria deberán pasar pola secretaría co resgardo de matrícula desde o 3  ata o 12 de febreiro de 2016, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).
-Nota 2: os alumnos que xa teñan firmado o impreso de renuncia e desexen invalidalo para así poder facer o examen extraordinario deberán pasar pola secretaría para facer a xestión desde o 3  ata o 12 de febreiro de 2016, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).