ESA SEMIPRESENCIAL: Horarios convocatoria ordinaria XUÑO

EXAMES  E.S.A. DISTANCIA
Día 6-6-2012
1º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.

3º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.

Día 7-6-2012
2º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.

4º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.

Os alumnos deberán presentarse no centro ás 15:55h e/ou 19:00h, segundo corresponda, co DNI ou carnet do centro ( farase un descanso de 30 minutos).