ESA SEMIPRESENCIAL: calendario e horarios dos exames finais do 1º cuadrimestre (XANEIRO)

EXAMES ESA SEMIPRESENCIAL (EXAMES FINAIS 1º cuadrimestre)
EXAMES  E.S.A. DISTANCIA
Día 28-01-2014
1º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.
3º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.
Día 29-01-2014
2º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.
4º E.S.A.
Ámbito Cient-Tecn.
e
 Ámbito Social
16.00 h. a 18:30 h.
Ámbito Comunicación
19:00 h. a 21:00 h.
Os alumnos deberán presentarse no centro ás 15:55h e/ou 18:55h, segundo corresponda, co DNI. ( farase un descanso de 30 minutos).