ESA SEMIPRESENCIAL: calendario e horarios dos exames do 1º bimestre

EXAMES ESA SEMIPRESENCIAL (1º bimestre)

 
NOTA: Os alumnos deberán presentarse no centro ás 15:55h. e/ou 18:55h., segundo corresponda, co DNI ou carnet do centro.