ESA SEMIPRESENCIAL: calendario e horario dos exames finais do 1º cuadrimestre

EXAMES ESA SEMIPRESENCIAL (examen final 1º cuadrimetre)

NOTA: Os alumnos deberán presentarse no centro ás 15:55h. e/ou 18:55h., segundo corresponda, co DNI ou carnet do centro.