ESA PRESENCIAL: ORDINARIA 2º CUADRIMESTRE

O alumnado que desexe realizar dito exame ten a obriga de poñerse en contacto co profesor correspondente mediante correo electrónico antes do 5 de xuño.

Cada profesor informará ó alumnado da metodoloxía para realizar o exame da súa materia.

 

Xefatura de estudos                                                                                     Pontevedra, 11-V-2020