ESA PRESENCIAL: NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

As notas estarán dispoñibles na páxina do centro o martes 2 de febreiro dendes as 20:00 horas.  VER NOTAS

ENTREGA DE BOLETÍNS

Xoves, 4 de Febreiro

Serán entregados polos titores na aula do grupo.

ESA MAÑÁ: 11:00 horas

ESA TARDE: 17:00 horas

REVISIÓN DE EXAMES 1º CUADRIMESTRE

Xoves, 4 de Febreiro

ESA MAÑÁ: dende as 11:30 até as 13:00 horas

ESA TARDE: dende as 17:30 até as 19:00 horas

RECLAMACIÓNS

Os días 4 e 5 de febreiro no horario de secretaría.

 

Xefatura de estudos                                                                   8/I/16