Enquisa sobre a utilización da Biblioteca

ENQUISA BIBLIOTECA

Biblioteca
EPA Río Lérez
Queremos coñecer a túa  opinión sobre algunhas cuestións relacionadas co uso da biblioteca e coa  afección pola lectura. Le o cuestionario con atención e elixe a resposta máis axeitada. O equipo da biblioteca agradece a túa colaboración.