DATAS PROBAS LIBRES GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA 2015

A Consellería de Educación informa na súa páxina web que as datas previstas para a celebración das probas para a obtención do título de graduado en secundaria para maiores de dezaoito anos no ano 2015 son:
-Primeira convocatoria:

  •  Exame: 29 de maio
  •  Período de inscrición: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015.

-Segunda convocatoria:

  • Exame: 9 de setembro.
  • Período de inscrición: do 1 ao 10 de xullo de 2015.

   O secretario