DATAS PROBAS LIBRES GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA 2014


A Consellería de Educación informa na súa páxina web que as datas previstas para a celebración das probas para a obtención do título de graduado en secundaria para maiores de dezaoito anos no ano 2014 son:
-Primeira convocatoria: 23 de maio.. Período de inscrición: 24 de marzo ao 4 de abril.
-Segunda convocatoria: 11 de setembro. Período de inscrición: do 1 ao 10 de xullo.
                                                                                                     O secretario