CRITERIOS DE AVALIACIÓN. Departamento de Xeografía e Historia

 

AVALIACIÓN FINAL XUÑO. BACHARELATO. Podedes descargar un PDF dende as carpetas das diferentes asignaturas cos criterios de avaliación e recuperación na convocatoria de xunio, ou tamén AQUI.

 

 AVALIACIÓN XUÑO. ESA SEMIPRESENCIAL:  Ante a imposibilidade de facer exames presenciais, e considerando que as probas telemáticas non permiten garantir a limpeza do proceso e poderían ser discriminatorias para o alumnado que non dispoña dos medios técnicos adecuados para realizalas, o Departamento ofrece a posibilidade de facer traballos escritos seguindo as pautas que se indicaran para cada curso aos alumnos que se poñan en contacto por correo cos seus profesores.