Convocadas probas para acceso a ciclos de grao superior.

Datas para incripcción do 10 ao 19 de febreiro.

 

Xefatura de Estudos                                                   10/II/2020