Contidos e materiais para a ESA semipresencial (distancia) 1º cuadrimestre

Como seguramente xa tedes comprobado, o noso enlace a Temarios non está operativo.

Cada profesor vos indicará os contidos e os materiais que vades empregar.

Tedes o teléfono indicado na hora de titoría telemática para facer calquera consulta.

No menú temos acceso aos ámbitos ESA:

Científico

Comunicación

Sociedade

O profesorado de cada ámbito colocará os contidos e materiais que considere oportuno.

Tamén temos aulas virtuais para algún ámbitos.

Para acceder a estas aulas virtuais tedes que ser usuarios da plataforma.

Precisades un correo electrónico.

Para rexistrarse

Moi importante:

Tedes que poñer Alum_ diante do voso nome ao rexistrarvos.

 

rexistro

Vades recibir un correo de verificación e xa podedes entrar na plataforma.

No caso de que o curso teña contrasinal para matricularse no mesmo teredes que falar co profesor para que vos pase a mesma.

 

Xefatura de estudos                                                                      30/09/2016