Clases de preparación acceso a ciclo de grao superior

Como podedes ver no horario hai materias nomeadas coa expresión 1/2 diante do nome da materia.

É así por que esas clases non son cada semana.

Só vades a ter clase nos días que aparecen en azul no calendario que podedes ver  no enlace

Calendario coas horas quincenais

Como podedes ver a primeira semana das clases con 1/2 será a que vai do luns 9 de outubro ate o 11 xa que xoves e venres son festivos.

 

Xefatura de estudos                                                                           28/09/2017