CHARLA INFORMATIVA SOBRE AS PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

A xefatura do departamento de orientación, fará unha presentación informativa sobre a convocatoria 2014 das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.


DESTINATARIOS: Alumnado da EPA.
 
A idade mínima para poder presentarse é ter cumpridos dezanove anos ou cumprilos no ano natural da celebración da proba
 (2014).

DÍA: XOVES 20 DE MARZO
HORA: 5:30
LUGAR: AULA 6 (4ª PLANTA)