Arquivo da categoría: Notas

EXAMES SETEMBRO BACHARELATO

 

Os alumnos con Relixión suspensa terán que contactar directamente co profesor.

Os exames DE 1º realizaranse na aula 12 agás nos casos indicados.

Os alumnos de 2º con pendentes de 1º farán os exames de 1º tamén neste horario excepto no caso de coincidencias con materias de 2º.

Os alumnos con coincidencias terán que anotarse para facer o exame de 1º  antes do 31  de xullo.

 

Os alumnos con Relixión suspensa terán que contactar directamente co profesor.

Os exames realizaranse na aula 15 agás nos casos indicados.

Os alumnos de 2º con pendentes de 1º que teñan  coincidencias dos exames de 2º cos de 1º, farán sempre neste horario o exame de 2º e terán que anotarse para facer o exame de 1º  antes do 31  de xullo.

 

 

O Xefe de Estudos                                                                 Pontevedra, 29-VI-20

Importante actualización EXAMES SETEMBRO ESA SEMIPRESENCIAL

 

MARTES,  1-IX-20

AULA 6 (4º ANDAR)

Coordinadora: Charo Vidal

 16:00h ~ 18:30h (CT/SOC)

 19:00h ~ 21:00h (COM)

 • PUBLICACIÓN DE NOTAS: Xoves 03 ás 19:30
 • REVISIÓN DE EXAMES: Venres 4 de 10:00 – 12:00
 • RECLAMACIÓNS:

Venres 4 e luns 7 de setembro na secretaría do centro no horario da mesma (de 10:00 a 13:00 horas).

    O Xefe de Estudos

                                                                                                                    Pontevedra, 01-IX-20

 

Importante actualización EXAMES SETEMBRO ESA PRESENCIAL

Os exames son todos nunha única quenda para todos os alumnos da mañá e da tarde.

 • PUBLICACIÓN DE NOTAS: Xoves 03 ás 19:30
 • BOLETÍNS DE NOTAS: Na conserxería do centro dende as 10:00 do venres 4.
 • REVISIÓN DE EXAMES: Venres 4 de 10:00 – 12:00
 • RECLAMACIÓNS:

Venres 4 e luns 7 de setembro na secretaría do centro no horario da mesma (de 10:00 a 13:00 horas).

    O Xefe de Estudos

                                                                                                                    Pontevedra, 01-IX-20

 

 

PUBLICACIÓN NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS ESA E BACHARELATO

 

 • PUBLICACIÓN DE NOTAS: Luns 22 ás 20:30

 

 • REVISIÓN DE EXAMES: Martes 23

Quenda de mañá: 10:00 – 11:30

Quenda de tarde: 19:00 – 20:30

O alumnado poderá contactar cos profesores das diferentes materias ou ámbitos mediante correo electrónico ou telefónicamente (do centro ou departarmentos) para solicitar cita para entrevistarse co profesor.

 • RECLAMACIÓNS:

Martes 23 e xoves 25 de xuño na secretaría do centro no horario da mesma (de 10:00 a 13:00 horas).

Xefatura de estudos                                                    11/VI/20     

AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO: publicación de notas, revisión de exames e período de reclamación.

1) PUBLICACIÓN DE NOTAS:  na web do centro ás 12:30 horas do luns 8 de xuño.

2) REVISIÓN DE EXAMESMartes, 9 de xuño.

O alumnado poderá contactar cos profesores das diferentes materias mediante correo electrónico ou telefónicamente (do centro ou departarmentos) para solicitar cita para entrevistarse co profesor.

Quenda da mañá: 10:30 a 12:00

Quenda da tarde: 19:00 a 20:30

 

3) PERÍODO DE RECLAMACIÓNS:  días 9, 10 e 11 de xuño

As reclamacións poderán presentarse na secretaría do centro os días 9, 10 e 11 de xuño no horario de atención ao público (de 10:00 a 13:00 horas).

O Xefe de Estudos

Pontevedra,  03-VI-2020

PUBLICACIÓN NOTAS EXTRAORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS

As notas estarán publicadas na nosa páxina o MARTES 2 de Xuño ás 12:30 horas.

REVISIÓN DE EXAMES ESA 1º CUADRIMESTRE

Mércores, 3 de xuño

O alumnado poderá contactar cos profesores dos diferentes ámbitos mediante correo electrónico ou telefónicamente.

Quenda da mañá: 10:30 a 12:00 horas

Quenda da tarde: 19:00 a 20:30 horas

As reclamacións poderán presentarse na secretaría do centro os días 3 e 4 de xuño no horario da mesma.

Xefatura de estudos                                                                                                29/V/2020

Publicación de notas, revisión de exames e reclamacións

PUBLICACIÓN NOTAS ORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE 

As notas estarán publicadas na nosa páxina o martes 04 ás 20:00 horas.

REVISIÓN DE EXAMES ESA 1º CUADRIMESTRE

Mércores, 05 de  Febreiro

ESA MAÑÁ (Presencial e distancia):

Dende as 11:30 até as 13:00 horas

ESA TARDE (Presencial e distancia):

Dende as 19:00 até as 20:30 horas

 

Nota: Os titores DE PRESENCIAL entregarán os boletíns na aula do grupo no seguinte horario:

Mércores, 05 de  Febreiro

ESA MAÑÁ: 11:00 horas

ESA TARDE: 18:30 horas

 

Os boletíns dos alumnos que non o recollan quedarán na conserxería.

As reclamacións por escrito teredes que facelas na secretaría do centro os días 5 e 6 de febreiro.

 

Xefatura de estudos                                                                 30/I/2020

NOTAS ORDINARIA ESA, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

 

 • PUBLICACIÓN DE NOTAS: Luns 24 ás 20:30
 •  REVISIÓN DE EXAMES: Martes 25

Quenda de mañá: 10:00 – 11:30

Quenda de tarde: 18:00 – 19:30

Os titores dos grupos de presencial entregarán os boletíns na aula do grupo o martes 25 nos primeiros 15 minutos do período establecido para a revisión dos exames.

 •  RECLAMACIÓNS: Martes 25 e mércores 26 no horario da secretaría.

 

 

Xefatura de estudos                                                                         14/VI/19