Arquivo da categoría: CALENDARIOS DE EXAMES

1º BACHARELATO EXAMES AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-2020

O alumnado que desexe realizar dito exame ten a obriga de poñerse en contacto co profesor correspondente mediante correo electrónico antes do 5 de xuño.

QUENDA DA MAÑÁ

QUENDA DA TARDE

Cada profesor informará ó alumnado da metodoloxía para realizar o exame da súa materia.

 

O Xefe de Estudos                                                                        Pontevedra, 11/V/2020

IMPORTANTE: CALENDARIO DE EXAMES EXTRAORDINARIA ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE

Cancelada a data prevista. Pendentes da evolución dos acontecementos para fixar unha nova data.

LUGAR: AULA 6 (4º andar)

16:00 –18:30: C-T e SOC

19:00 – 21:00: COM

 

Xefatura de estudos                                                       Pontevedra, 13-III-2020

IMPORTANTE: CALENDARIO DE EXAMES EXTRAORDINARIA ESA PRESENCIAL 1º CUADRIMESTRE

 

ATENCIÓN: CAMBIO DE DATA PARA O EXAME DE COMUNICACIÓN DE 3º DA MAÑA.

CANCELADA A DATA PREVISTA POR ESTAR O CENTRO PECHADO.

INFORMAREMOS AXEITADAMENTE DA DATA CANDO SEXA POSIBLE.

 

Os exames vanse facer na sesión semanal de recuperación que tedes para cada un dos ámbitos e serán como podedes ver na táboa:

 

Logo da realización do exame esas horas pasan a ser de reforzó do ámbito no módulo de 2º ou 4º.

 

Xefatura de estudos                                                                                     13/III/2020

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SETEMBRO-2019) ESA PRESENCIAL

Os exames son todos nunha única quenda para todos os alumnos da mañá e da tarde.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o mércores 4 ás 12:30 horas.

BOLETÍNS DE NOTAS: Na conserxería do centro dende as 12:30 do mércores 4.

REVISIÓN DE EXAMES: Mércores 4 de 12:30 a 14:00 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 4 e 5 de setembro até as 14:00 horas.

 

O Xefe de estudos                                                   Pontevedra, 05-VII-19

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SETEMBRO-2019 1º DE BACHARELATO

Os exames realizaranse na aula 12 agás nos casos indicados.

Son na mesma hora para ambas quendas.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o mércores 4 ás 12:30 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: Mércores 4 de 12:30 a 14:00 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 4 e 5 de setembro até as 14:00 horas.

  O Xefe de Estudos                                                                   Pontevedra, 05-VII-19