Arquivo da categoría: CALENDARIOS DE EXAMES

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SETEMBRO-2019) ESA PRESENCIAL

Os exames son todos nunha única quenda para todos os alumnos da mañá e da tarde.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o mércores 4 ás 12:30 horas.

BOLETÍNS DE NOTAS: Na conserxería do centro dende as 12:30 do mércores 4.

REVISIÓN DE EXAMES: Mércores 4 de 12:30 a 14:00 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 4 e 5 de setembro até as 14:00 horas.

 

O Xefe de estudos                                                   Pontevedra, 05-VII-19

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SETEMBRO-2019 1º DE BACHARELATO

Os exames realizaranse na aula 12 agás nos casos indicados.

Son na mesma hora para ambas quendas.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o mércores 4 ás 12:30 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: Mércores 4 de 12:30 a 14:00 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 4 e 5 de setembro até as 14:00 horas.

  O Xefe de Estudos                                                                   Pontevedra, 05-VII-19

Calendario exames setembro ESA semipresencial, notas, revisións e reclamacións

 

LUNS,  2-IX-19

Aula 15 (3º ANDAR)

  •  16:00h ~ 18:30h (CT/SOC)
  •  19:00h ~ 21:00h (COM)

 NOTAS: Publicadas na páxina do centro o mércores 4 ás 12:30 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: Mércores 4 de 12:30 a 14:00 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 4 e 5 de setembro até as 14:00 horas.

 O Xefe de Estudos                                                               Pontevedra, 05-VII-19

IMPORTANTE: Calendario de exames extraordinaria de 2º de Bacharelato

IMPORTANTE: ÓS EXAMES DE PRIMEIRO SÓ SE PODEN PRESENTAR OS ALUMNOS QUE SUSPENDERON NO EXAME DA CONVOCATORIA DE ABRIL (25 E 26).

 

Como vedes nas imaxes os exames son nunha única quenda.

Os exames de 2º de bacharelato na quenda da mañá e os de pendentes de 1º na quenda da tarde.

 

 

Xefatura de estudos                                                  10/VI/2019