Cambios nos horarios

Tivemos que facer algúns pequenos cambios nos horarios. Afectan a Bacharelato,(todolos grupos), 1º ESA presencial (grupo de mañá), Iniciación ao francés (grupo de tarde), Gardas do profesorado e Biblioteca. Os novos horarios están dispoñibles nos taboeiros do Centro e na nosa páxina Web.