CAMBIO DE UBICACIÓN DA AULA DE INFORMÁTICA

CAMBIO DE AULA DE INFORMÁTICA

A NOVA AULA É NO 3º ANDAR:

VIRAR Á ESQUERDA. PORTA DO LADO DEREITO LOGO DE DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA.

Xefatura de estudos                                              09/I/17