EXAMES EXTRAORDINARIA ESA PRESENCIAL TARDE

Os exames van ter lugar no seguinte calendario:

Primeiro Presencial Tarde

extraor1ºpresentarde

 

Terceiro Presencial Tarde

extraor3ºpresentarde

 

As aulas asiganadas son as mesmas que se empregan para as clases de recuperación excepto para a OPC   que xa vos aparece a aula na que faredes o exame.

As notas estarán dispoñibles na nosa web o mércores 19 dende ás 18:30 horas.

O alumnado que desexe ver o seu exame terá que anotarse na conserxería do centro entre o 23 e o 24.

O mércores 25  serán as revisións dos exames, para o que o xefe de estudos notificará a cada alumno lugar e hora.

As reclamacións poderán presentarse na secretaría do centro os días 26 e 27 no horario da mesma.

Xefatura de estudos                                                                   Pontevedra, 23-II-2015