CALENDARIO EXAMES 2º BACHARELATO 1ª AVALIACIÓN

As datas e horas para cada exame son as seguintes:

Calendario Exames 2º Bach

O Xefe de Estudos                                                                                              Pontevedra,  03/XI/20