MODIFICADO: CALENDARIO DE EXAMES RECUPERACIÓN ESA PRESENCIAL

ATENCIÓN: ALGUNHAS DATAS FORON MODIFICADAS

Os alumnos que non teñan acadado o aprobado  ou que perderán o dereito de asistencia a clase e avaliación poderán presentarse aos exames de recuperación nas datas que se indican:

EXAMES

Os exames son nas horas de clase de cada ámbito do curso correspondente.

Xefatura de estudos                                                                      25/I/2016