CALENDARIO DE EXAMES FINAIS DE 2º BACHARELATO

Os calendarios van ser:

O Xefe de Estudos                                                                                          Pontevedra, 07/IV/17