CALENDARIO DE EXAMES DE 2º BACHARELATO 2ª AVALIACIÓN

Os exames serán como se indica nas imaxes.

Exames 2º Bacharelato da maña

Exames 2º Bach mañá

Exames 2º Bach tarde

 

      O Xefe de Estudos                                               Pontevedra, 23-II-2017