CALENDARIO DE EXAMES DE 1º BACHARELATO PARA 3º AVALIACIÓN E FINAL

 

FIXARSE MOI BEN NA DATA E HORA DA REALIZACIÓN PARA O EXAME DA 3ª AVALIACIÓN E O DA FINAL XA QUE PODEN NON COINCIDIR PARA UNHA MESMA MATERIA.

EXAMES 1º BACH MAÑÁ

EXAMES 1º BACH MAÑÁ

EXAMES 1º BACH TARDE

EXAMES 1º BACH TARDE

O Xefe de Estudos                                                                                     Pontevedra, 21/V/2018