CALENDARIO DE EXAMES DA 3º AVALIACIÓN DE 2º BACHARELATO

O calendario é o seguinte:

O Xefe de Estudos                                                                                           Pontevedra, 07/IV/17