CALENDARIO DE EXAMES 2ª AVALIACIÓN DE 2º DE BACHARELATO

2º BACHARELATO MAÑÁ

2º bach maña

 

2º BACHARELATO TARDE

2º bach tarde

O Xefe de Estudos                                                                                                                                                                                                                                                       Pontevedra, 11-II-2016