CALENDARIO DE EXAMES 2ª AVALIACIÓN 1º BACHARELATO

1º BACHARELATO MAÑÁ

1º bacha maña

1º BACHARELATO TARDE

1º bacha tarde

AVISO PARA ALUMNOS COA MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL

COMA SUCEDEU NA PRIMEIRA AVALIACIÓN, O EXAME DESTA MATERIA FARASE CONXUNTAMENTE COS ALUMNOS DE 2º DE BACHARELATO.

QUENDA DA MAÑÁ: MÉRCORES 2 DE MARZO ÁS 10:00 NA AULA 15

QUENDA DA TARDE: MARTES 1 DE MARZO ÁS 19:00 NA AULA 15

O Xefe de Estudos

                                                                                                       Pontevedra, 11-II-2016