CALENDARIO DE EXAMES 1º BACHARELATO 1ª AVALIACIÓN

As datas e horas para cada exame son as seguintes:

 

cA

CALENDARIO 1º BACH

Xefatura de Estudos                                                                                           17/XI/2020