BACHARELATO: Examen de coincidencias (1ª avaliación)

Os alumnos aos que lles coincida no mesmo horario un exame de 2º BACH. con outro de 1º BACH, deben facer o exame de 2º no horario establecido e presentarse o venres 14 de decembro, ás 11:30h os da quenda da mañá e ás 17:30h os da quenda da tarde, na aula 12 para facer o exame de 1º BACH no horario previsto para COINCIDENCIAS.

Nese caso É OBRIGATORIO QUE O ALUMNO AVISE AO PROFESOR/A DA MATERIA DE 1º E SE ANOTE NA LISTAXE QUE PARA O EFECTO SE ABRIRÁ NA CONSERXERÍA. O prazo para anotarse rematará o mércores 5 de decembro a última hora do serán.

Ningún alumno/a debe presentarse á realización desta proba sen telo advertido con anterioridade, porque estes exames non se poden prever.

                            
                                                                     O xefe de estudos