BACHARELATO: Alumnos lista de espera

Unha vez rematado o prazo para formalizar a matrícula por parte dos alumnos admitidos (5-10-2012) procédese a chamar aos alumnos da lista de espera para cubrir as baixas e renuncias producidas.

Os alumnos que a continuación se citan deberán pasar a formalizar a súa matrícula, no caso de seguir interesados, desde o xoves 11 de outubro ata o luns 15 de outubro ás 14:00h.

De non facelo no periodo establecido perderán o seu posto na lista de espera pasando ao final da mesma:

                                             1.- Viñas Agra, José Vicente
                                             2.- Chapela Nogueira, Mª Asunción
                                             3.- Rial Ruíz, Astrid Carolina
                                             4.- Rivas Pereiras, Iván
                                             5.-Pérez Otero, Sara
                                             6.- Buezas Argibay, Iago
                                             7.- Fuentes Félix, Paula