Aviso para alumnos de 2º Bacharelato da mañá con Xeografía e CTMA

IMPORTANTE:

Os alumnos de 2º de Bacharelato que teñen as materias de Xeografía e CTMA van facer o exame de CTMA o xoves 01/XII ás 10:00 na aula 16.

O exame é únicamente para os que teñen a coincidencia de ambos exames.

Xefatura de estudos                                                  25/11/2016