AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO: publicación de notas, revisión de exames e período de reclamación.

1) PUBLICACIÓN DE NOTAS:  na web do centro ás 12:30 horas do luns 8 de xuño.

2) REVISIÓN DE EXAMESMartes, 9 de xuño.

O alumnado poderá contactar cos profesores das diferentes materias mediante correo electrónico ou telefónicamente (do centro ou departarmentos) para solicitar cita para entrevistarse co profesor.

Quenda da mañá: 10:30 a 12:00

Quenda da tarde: 19:00 a 20:30

 

3) PERÍODO DE RECLAMACIÓNS:  días 9, 10 e 11 de xuño

As reclamacións poderán presentarse na secretaría do centro os días 9, 10 e 11 de xuño no horario de atención ao público (de 10:00 a 13:00 horas).

O Xefe de Estudos

Pontevedra,  03-VI-2020