AVALIACIÓN E PUBLICACIÓN NOTAS 1ª AVALIACIÓN ESA

As avaliacións terán lugar o próximo martes 19 e as notas estarán publicadas na nosa web dende ás 19:00 horas.

 

 

Xefatura de Estudos                                                                                               14/XI/2019