AULAS GRUPOS ESA 2º CUADRIMESTRE

As aulas son de referencia,  pero pode haber algunha clase noutra aula.

No horario de cada curso, que podedes descargar  aquí  vedes indicada dita clase cando non sexa a de refencia.

       

CURSO
AULA E ANDAR
2º Presencial mañá
Aula 3 (4º andar)
4º Presencial mañá
Aula 11(3º andar)
Preparación acceso ciclos de grao medio
Aula 2(4º andar)
1º Distancia mañá
Aula 1 (4º andar)
2º Distancia mañá
Aula 4 (4º andar)
3º Distancia mañá
Aula 13 (3º andar)
4º Distancia mañá
Aula 8 (4º andar)
2º Presencial tarde
Aula 3 (4º andar)
4º Presencial tarde
Aula 11(3º andar)
1º Distancia tarde
Aula 1 (4º andar)
2º Distancia tarde
Aula 4 (4º andar)
3º Distancia tarde
Aula 13 (3º andar)
4º Distancia tarde
Aula 8 (4º andar)