Ámbito Científico-Tecnolóxico 1º ESA SEMIPRESENCIAL : Exame 1º BIMESTRE

O grupo de profesores que impartimos clases  do ámbito C-T no 1º ESA SEMIPRESENCIAL, na quenda da mañá e na quenda da tarde, queremos recordarvos que o reparto das oito unidades didácticas nos dous bimestres é o seguinte:

1º BIMESTRE ⇒ unidade 1, unidade 4, unidade 5 e unidade 6. (exame de novembro)

2º BIMESTRE ⇒ unidade 2, unidade 3, unidade 7 e unidade 8.