ALUMNOS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA QUE DEBEN PARTICIPAR NO VISIONADO DO DOCUMENTAL “GALICIA INDUSTRIAL”

ALUMNOS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA QUE DEBEN PARTICIPAR NO 

VISIONADO DO DOCUMENTAL “GALICIA INDUSTRIAL” (2º DE BACHARELATO) O 

MÉRCORES 14 ÁS 19 HORAS (TURNO DE TARDE) E O XOVES 15 ÁS 13 HORAS (TURNO 

DE MAÑÁ) NA AULA 16:
            Samantha Dacosta Fernández
            Jorge García Fraga
            Alejandro Peralta Dasilva
E todos aqueles alumnos que aínda non presentaron o cuestionario entregado.
Os demais alumnos da disciplina NON teñen que asistir o visionado, quedando á espera da cualificación final que lles corresponda.

                            O profesor de Xeografía e Historia de Galicia.