Alumnado con matrícula ampliada en 4º semipresencial

Os que teñades aprobado o ámbito en 3º xa deberíades poder ver tamén a nota do ámbito de 4º.

Na imaxe podedes ver a nota, no caso de ter aprobado, ou pendente de 3º si está suspenso.

Xefatura de estudos                                                06/II/2018