ACTUALIZACIÓN DOS HORARIOS DO 1º CUADRIMESTRE

Temos actualizado os horarios dos grupos de 2º semipresencial da mañá, 3º semipresencial tarde e os grupos de bacharelato, para correxir pequenos erros.

Os cambios non afectan ós días nin ás horas de clase. Somentes pode cambiar a aula na que se imparte a materia.

 

Xefatura de estudos                                    16/X/2016