Actualización do horario de 2º Distancia tarde

Somentes afecta á titoría telemática do venres que pasa para a 8ª hora de xeito que o horario queda como segue:

 

Horario 2º distancia tarde

Xefatura de estudos

23/XI/2015