2º BACHARELATO: matrícula para as PAU

O alumnado que titule no Bacharelato e desexe facer o Selectivo terá que pasar obrigatoriamente pola secretaría do centro os días 23 ou 24 para realizar o pago das tasas e presentar toda a documentación necesaria.