Arquivos mensuais: Xuño 2020

EXAMES SETEMBRO BACHARELATO

 

Os alumnos con Relixión suspensa terán que contactar directamente co profesor.

Os exames DE 1º realizaranse na aula 12 agás nos casos indicados.

Os alumnos de 2º con pendentes de 1º farán os exames de 1º tamén neste horario excepto no caso de coincidencias con materias de 2º.

Os alumnos con coincidencias terán que anotarse para facer o exame de 1º  antes do 31  de xullo.

 

Os alumnos con Relixión suspensa terán que contactar directamente co profesor.

Os exames realizaranse na aula 15 agás nos casos indicados.

Os alumnos de 2º con pendentes de 1º que teñan  coincidencias dos exames de 2º cos de 1º, farán sempre neste horario o exame de 2º e terán que anotarse para facer o exame de 1º  antes do 31  de xullo.

 

 

O Xefe de Estudos                                                                 Pontevedra, 29-VI-20

Importante actualización EXAMES SETEMBRO ESA SEMIPRESENCIAL

 

MARTES,  1-IX-20

AULA 6 (4º ANDAR)

Coordinadora: Charo Vidal

 16:00h ~ 18:30h (CT/SOC)

 19:00h ~ 21:00h (COM)

  • PUBLICACIÓN DE NOTAS: Xoves 03 ás 19:30
  • REVISIÓN DE EXAMES: Venres 4 de 10:00 – 12:00
  • RECLAMACIÓNS:

Venres 4 e luns 7 de setembro na secretaría do centro no horario da mesma (de 10:00 a 13:00 horas).

    O Xefe de Estudos

                                                                                                                    Pontevedra, 01-IX-20

 

Importante actualización EXAMES SETEMBRO ESA PRESENCIAL

Os exames son todos nunha única quenda para todos os alumnos da mañá e da tarde.

  • PUBLICACIÓN DE NOTAS: Xoves 03 ás 19:30
  • BOLETÍNS DE NOTAS: Na conserxería do centro dende as 10:00 do venres 4.
  • REVISIÓN DE EXAMES: Venres 4 de 10:00 – 12:00
  • RECLAMACIÓNS:

Venres 4 e luns 7 de setembro na secretaría do centro no horario da mesma (de 10:00 a 13:00 horas).

    O Xefe de Estudos

                                                                                                                    Pontevedra, 01-IX-20

 

 

Notas finais ESA e primeiro de bacharelato

Podedes consultar as notas finais  da ESA (segundo cuatrimesstre) e de primeiro de bacharelato,  na nosa web ou AQUI.

A revisión dos exames serán mañá, martes 23.

O alumnado poderá contactar cos profesores das diferentes materias mediante correo electrónico ou telefónicamente (no teléfono do centro ou dos departamentos) é solicitar cita para entrevistarse co profesor.

Quenda de mañá: 10:00 – 11:30
Quenda de tarde: 19:00 – 20:30

RECLAMACIÓNS:
Martes 23 e mércores 24 de xuño en horario de 10:00 a 13:00 horas.

 

 

PUBLICACIÓN NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS ESA E BACHARELATO

 

  • PUBLICACIÓN DE NOTAS: Luns 22 ás 20:30

 

  • REVISIÓN DE EXAMES: Martes 23

Quenda de mañá: 10:00 – 11:30

Quenda de tarde: 19:00 – 20:30

O alumnado poderá contactar cos profesores das diferentes materias ou ámbitos mediante correo electrónico ou telefónicamente (do centro ou departarmentos) para solicitar cita para entrevistarse co profesor.

  • RECLAMACIÓNS:

Martes 23 e xoves 25 de xuño na secretaría do centro no horario da mesma (de 10:00 a 13:00 horas).

Xefatura de estudos                                                    11/VI/20     

ALUMNADO TITULADO DE 2º BACHARELATO: documentación ABAU, pago de taxas e recollida de certificación académica

1º) DOCUMENTACIÓN ABAU:  o alumnado que, unha vez coñecidas as notas, teña a intención de presentarse as ABAU deberá pasar, sin falta, por secretaría o martes 9 de xuño para recoller o impreso de pago de taxas e o impreso de matrícula ABAU.

Estes alumnos terán unha reunión on-line coa orientadora do noso centro, Begoña Iglesias, o mércores 10 de xuño a unha hora todavía por determinar para resolver todas as dúbidas sobre as ABAU.

Toda a documentación cuberta, taxas pagadas e a fotocopia do DNI deberán ser entregadas na secretaía os días 11 ou 12 de xuño como data máxima.

2º) PAGO DE TAXAS E RECOLLIDA DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PARA OS ALUMNOS QUE NON VAN ÁS ABAU: o alumnado que non ten  intención de ir ás ABAU deberá pasar pola secretaría a partir do día 12 de xuño para recoller o impreso das Taxas de bacharelato que deberá pagar na entidade bancaria máis cercana para posteriormente entregar na secretaría o xustificante de pago das mesmas e poder , deste xeito, recoller a certificación académica.

A secretaría do EPA Río Lérez

PROBAS LIBRES GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA 2020. NOVAS DATAS!!!

A Consellería de Educación informa na súa páxina web que as datas previstas para a celebración da 1ª Convocatoria das Probas Libres para a obtención do Título de Graduado en Educación Secundaria para maiores de dezaoito anos neste ano 2020 son:

– Exame:    7 de setembro de 2020.      

Período de matrícula:   do 1 ao 8 de xullo de 2020.

 

AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO: publicación de notas, revisión de exames e período de reclamación.

1) PUBLICACIÓN DE NOTAS:  na web do centro ás 12:30 horas do luns 8 de xuño.

2) REVISIÓN DE EXAMESMartes, 9 de xuño.

O alumnado poderá contactar cos profesores das diferentes materias mediante correo electrónico ou telefónicamente (do centro ou departarmentos) para solicitar cita para entrevistarse co profesor.

Quenda da mañá: 10:30 a 12:00

Quenda da tarde: 19:00 a 20:30

 

3) PERÍODO DE RECLAMACIÓNS:  días 9, 10 e 11 de xuño

As reclamacións poderán presentarse na secretaría do centro os días 9, 10 e 11 de xuño no horario de atención ao público (de 10:00 a 13:00 horas).

O Xefe de Estudos

Pontevedra,  03-VI-2020