Arquivos mensuais: Xaneiro 2020

Publicación de notas, revisión de exames e reclamacións

PUBLICACIÓN NOTAS ORDINARIA ESA 1º CUADRIMESTRE 

As notas estarán publicadas na nosa páxina o martes 04 ás 20:00 horas.

REVISIÓN DE EXAMES ESA 1º CUADRIMESTRE

Mércores, 05 de  Febreiro

ESA MAÑÁ (Presencial e distancia):

Dende as 11:30 até as 13:00 horas

ESA TARDE (Presencial e distancia):

Dende as 19:00 até as 20:30 horas

 

Nota: Os titores DE PRESENCIAL entregarán os boletíns na aula do grupo no seguinte horario:

Mércores, 05 de  Febreiro

ESA MAÑÁ: 11:00 horas

ESA TARDE: 18:30 horas

 

Os boletíns dos alumnos que non o recollan quedarán na conserxería.

As reclamacións por escrito teredes que facelas na secretaría do centro os días 5 e 6 de febreiro.

 

Xefatura de estudos                                                                 30/I/2020

Importante: ESA SEMIPRESENCIAL: Inicio Plazo de Renuncia á convocatoria extraordinaria do 1º Cuadrimestre (exame 18/03/2020)

 ALUMNOS DE SEMIPRESENCIAL MATRICULADOS NO 1º CUADRIMESTRE E QUE SUSPENDERON ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA (XANEIRO 2020):

UN ALUMNO MATRICULADO EN ESA SEMIPRESENCIAL NO 1º CUADRIMESTRE QUE NON SUPEROU ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XANEIRO, PODERÁ MATRICULARSE DE ESE ÁMBITO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE SE RENUNCIA AO EXAME EXTRAORDINARIO QUE SE REALIZARÁ O MÉRCORES 18 DE MARZO DE 2020.

SÓ ASÍ PODERÁ REPETIR e PRESENTARSE AOS EXAMES DO SEGUNDO CUADRIMESTRE (EN XUÑO E EN SETEMBRO).

Nota 1: os alumnos que desexen renunciar ao exame extraordinario (e que non o fixeran no momento da matrícula) deberán pasar pola secretaría  para cubrir o impreso correspondente desde o 20 de xaneiro ata o  10  de febreiro de 2020, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).

Nota 2: os alumnos que xa teñan firmado o impreso de renuncia e desexen invalidalo para así poder facer o examen extraordinario deberán pasar pola secretaría  para facer a xestión desde o 20 de xaneiro ata o  10  de febreiro de 2020, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas