Arquivos mensuais: Xuño 2016

EXAMES SETEMBRO ESA PRESENCIAL, NOTAS, BOLETÍNS, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS

EXAMES PRESENCIAL

Os exames son todos nunha única quenda para todos os alumnos da mañá e da tarde.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o MARTES 6 ás 13:00 horas.

BOLETÍNS DE NOTAS: Na conserxería do centro dende as 13:00 do MARTES 6.

REVISIÓN DE EXAMES: MARTES 6 de 13:00 a 14:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 6 e 7 de setembro.

 

O Xefe de estudos                                                 Pontevedra, 29-VI-16

EXAMES SETEMBRO ESA DISTANCIA, NOTAS, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS

EXAMES  DISTANCIA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

(Setembro-16)

VENRES,  2-IX-16

Salón de actos (1º ANDAR)

  •  16:00h ~ 18:30h (CT/SOC)

  •  19:00h ~ 21:00h (COM)

 

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o MARTES 6 ás 13:00 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: MARTES 6 de 13:00 a 14:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 6 e 7 de setembro

 

O Xefe de Estudos                                        Pontevedra, 29 -VI-16

 

EXAMES SETEMBRO DE 1º BACHARELATO, NOTAS, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS

EXAMES 1º BACH

 IMPORTANTE:

Os exames de setembro son nunha única quenda e polo tanto só temos unha sesión asignada tanto para os alumnos da mañá coma para os da tarde.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o LUNS 5 ás 12:00 horas.

REVISIÓN DE EXAMES: LUNS 5 de 12:00 a 13:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días  5 e 6 de setembro.

 

O Xefe de Estudos                          Pontevedra, 29-VI-16

EXAMES SETEMBRO DE 2º BACHARELATO, NOTAS, REVISIÓN E RECLAMACIÓNS

EXAMES 2º BACH

IMPORTANTE

Os exames de setembro son nunha única quenda e polo tanto só temos unha sesión asignada tanto para os alumnos da mañá coma para os da tarde.

ALUMNOS CON MATERIA PENDENTES DE 1º

Farán os exames no calendario establecido para os alumnos de 1º de bacharelato.

Os alumnos que teñan coincidencias entre os exames das materias de 2º e os das materias de primeiro, teñen que facer o examen da materia de segundo no horario indicado e presentarse ao exame da materia de primeiro no horario de coincidencias o venres 2, na aula 13 e no horario que, dependendo dos exames que se teñan que realizar, poderá ser dende as 17:30 até ás 22:00. (O horario exacto será publicado o xoves 1 pola tarde)

Para poder facer os exames de primeiro de coincidencias é obrigatorio anotarse na folla que estará na conserxería do centro.

Data límite para anotarse o   xoves 1 de  setembro ás 11:00 horas da mañá.

Os alumnos que non se anoten non poderán facer os exames de coincidencias.

Recordade que o centro estará aberto de 10:00 a 13:00 no mes de xullo e pechado en agosto.

Podedes chamar para anotarvos, indicando nome e apelidos, grupo e quenda, materia de 2º e materia de 1º coa que vos coincide o exame.

NOTAS: Publicadas na páxina do centro o luns 5 ás 12:00 horas.  VER NOTAS

REVISIÓN DE EXAMES: luns 5 de 12:00 a 13:30 horas.

RECLAMACIÓNS: Días 5 e 6 de setembro.

 

O Xefe de Estudos                                                                          29/VI/16

1º BACHARELATO: NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

Publicación de notas: Xoves 23 ás 10:00

REVISIÓN DE EXAMES: Luns 27

Quenda de mañá: 10:00 – 11:30

Quenda de tarde: 19:00 – 20:30

Os alumnos que desexen ver o exame dunha matería solicitarao na sala de profesores ( 3º andar)

Reclamacións: Luns 27 e martes 28 en horario de Secretaría.

Xefatura de estudos                                             18/VI/2016

PROBAS LIBRES MAIO 2016: CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS

TRIBUNAL : EPA Río Lérez

Xa están dispoñibles as cualificacións definitivas das PROBAS LIBRES da ESO correspondentes á convocatoria de maio 2016. Na nosa páxina web están colocadas as notas de todos aqueles alumnos que se matricularon para estas probas no noso centro.

Podedes consultalas facendo dobre click directamente sobre calquera dos enlaces colocados a continuación (páxina web de Ensinanzas de Adultos da Consellería de Educación ou páxina web do noso centro EPA):

                                    http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

Cualificaciones definitivas Proba Libre mayo 2016

  • Prazo de reclamación: do 9 ao 15 de xuño (en horario de 09:00 h a 14:00 h.)

PROBAS LIBRES MAIO 2016: CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS

TRIBUNAL : EPA Río Lérez

Xa están dispoñibles as cualificacións provisionais das PROBAS LIBRES da ESO correspondentes á convocatoria de maio 2016. Na nosa páxina web están colocadas as notas de todos aqueles alumnos que se matricularon para estas probas no noso centro.

Podedes consultalas facendo dobre click directamente sobre calquera dos enlaces colocados a continuación (páxina web de Ensinanzas de Adultos da Consellería de Educación ou páxina web do noso centro EPA):

                                    http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

Cualificaciones Provisionales Proba Libre mayo 2016

  • Prazo de reclamación: do 9 ao 15 de xuño (en horario de 09:00 h a 14:00 h.)