Arquivos mensuais: Xaneiro 2016

ESA SEMIPRESENCIAL: Renuncia convocatoria extraordinaria 1º Cuadrimestre (15 de marzo)

ALUMNOS DE SEMIPRESENCIAL MATRICULADOS NO 1º CUADRIMESTRE E QUE SUSPENDAN ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA (XANEIRO):
“UN ALUMNO MATRICULADO EN ESA SEMIPRESENCIAL NO 1º CUADRIMESTRE QUE NON SUPEROU ALGÚN ÁMBITO NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XANEIRO, PODERÁ MATRICULARSE DE ESE ÁMBITO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE SE RENUNCIA Á CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZARÁ O MARTES 15 DE MARZO. SÓ ASÍ PODERÁ PRESENTARSE ÁS CONVOCATORIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE (EN XUÑO E EN SETEMBRO)”.
-Nota 1: os alumnos que ainda non renunciaran e desexen renunciar á convocatoria extraordinaria deberán pasar pola secretaría co resgardo de matrícula desde o 3  ata o 12 de febreiro de 2016, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).
-Nota 2: os alumnos que xa teñan firmado o impreso de renuncia e desexen invalidalo para así poder facer o examen extraordinario deberán pasar pola secretaría para facer a xestión desde o 3  ata o 12 de febreiro de 2016, en horario de 09:00 a 14:00 h. (martes e xoves tamén de 16.30 a 19:00 horas).

MODIFICADO: CALENDARIO DE EXAMES RECUPERACIÓN ESA PRESENCIAL

ATENCIÓN: ALGUNHAS DATAS FORON MODIFICADAS

Os alumnos que non teñan acadado o aprobado  ou que perderán o dereito de asistencia a clase e avaliación poderán presentarse aos exames de recuperación nas datas que se indican:

EXAMES

Os exames son nas horas de clase de cada ámbito do curso correspondente.

Xefatura de estudos                                                                      25/I/2016

ESA PRESENCIAL: NOTAS, REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS

As notas estarán dispoñibles na páxina do centro o martes 2 de febreiro dendes as 20:00 horas.  VER NOTAS

ENTREGA DE BOLETÍNS

Xoves, 4 de Febreiro

Serán entregados polos titores na aula do grupo.

ESA MAÑÁ: 11:00 horas

ESA TARDE: 17:00 horas

REVISIÓN DE EXAMES 1º CUADRIMESTRE

Xoves, 4 de Febreiro

ESA MAÑÁ: dende as 11:30 até as 13:00 horas

ESA TARDE: dende as 17:30 até as 19:00 horas

RECLAMACIÓNS

Os días 4 e 5 de febreiro no horario de secretaría.

 

Xefatura de estudos                                                                   8/I/16

Calendario e aulas para exames distancia 2º Bimestre. Notas, revisión de exames e reclamacións.

Os exames do 2º bimestre serán nas datas e aulas indicadas na imaxe:

Datas e aulas de exames

As notas estarán dispoñibles na páxina do centro o martes 2 de febreiro dendes as 20:00 horas.  VER NOTAS

 

REVISIÓN DE EXAMES ESA 1º CUADRIMESTRE

Xoves, 4 de Febreiro

ESA MAÑÁ: dende as 11:30 até as 13:00 horas

ESA TARDE: dende as 17:30 até as 19:00 horas

RECLAMACIÓNS

Os días 4 e 5 de febreiro no horario de secretaría.

 

Xefatura de estudos                                                                   8/I/16