Arquivos mensuais: Maio 2014

CALENDARIO EXAMES DISTANCIA 2º BIMESTRE

EXAMES  DISTANCIA  2º BIMESTRE  (13-14)
MÓDULO I
MÓDULO III
Martes
10-Xuño
16:00h- 18:30h
        – SOC.
        – CT.
 Aula 13
(3º andar)
 Salón de actos
  (1º andar)
19:00h-21:00h
        – COM.
        – FR./ING.
 Aula 13
 (3º andar)
   
   
Salón de actos
(1º andar)
MÓDULO II
MÓDULO IV
Mércores
11-Xuño
16:00h- 18:30h
        – SOC.
        – CT.
 Aula 12
 (3º andar)
Salón de actos
(1º andar)
Aula 13
(3º andar)
19:00h-21:00h
        – COM.
        – FR./ING.
Aula 12
(3º andar)
   
Salón de actos
(1º andar)
Aula 13
(3º andar)
         
O Xefe de Estudos                                                         Pontevedra, 23-V-14

ALUMNOS TITULADOS BACHARELATO. PAU, Taxas,Certificados, Título,…


ALUMNOS BACHARELATO QUE VAN AS PAU
1.    Deben pasar pola Secretaría para recoller as taxas para o depósito do título de Bacharelato e da matrícula das PAU (selectividade). Tamén se lles fará entregra da prematrícula onde o alumno marcará as materias das que quere examinarse.
Unha vez aboadas as taxas e coa prematrícula cuberta deben pasar pola Secretaría para entregalas xunto con dúas copias do DNI.
Prazo: do 26 ao 28 de maio.
2.    O día 30 de maio, de 9 a 11 da mañá, deberán pasar de novo pola Secretaría para revisar os datos contidos na súa matrícula, xa que as 12,00 horas de ese mesmo día, levarase toda a documentación ao LERD para a inscripción nas probas.
3.    O día 2 de xuño a partir das 12:00 horas,  pasarán pola Secretaría para recoller a súa certificación académica, CELGA 4 de se-lo caso, a súa matrícula nas PAU, así como o calendario das probas e demais pasos a seguir (data de publicación das cualificacións, datas dos posibles recursos…etc).
ALUMNOS BACHARELATO QUE NON VAN AS PAU
Pasarán pola Secretaría do 3 de xuño en diante, para recoller a taxa para o depósito do título de Bacharelato. Unha vez aboadas as taxas, terán que aportar o resgardo e dous días despois recollerán a súa certificación académica e CELGA 4 de se-lo caso.
IMPORTE DAS TAXAS:
Título Bacharelato:  49´82 euros *
Dereitos de exame das PAU: 63´67 euros *
* Os alumnos que teñan a condición de familia numerosa, deberán aportar 2 copias do carné de Familia Numerosa en vigor e copia do libro de familia onde apareza o interesado, para aboar a metade do importe das taxas.
                                                                             Secretaría do centro EPA

2º BACHARELATO: matrícula para as PAU 2014

O alumnado que titule no Bacharelato e desexe facer o Selectivo terá que pasar obrigatoriamente pola secretaría do centro os días 26, 27 ou 28 deste mes de maio para realizar o pago das taxas para o depósito do título e da matrícula das PAU e presentar toda a documentación necesaria. 

 

                                                                         Secretaría do centro EPA

NOTAS FINALES XUÑO MATEMÁTICAS APLICADAS II GRUPO TARDE

MATEMÁTICAS APLICADAS II


NOME
NOTA FINAL
Afonso Pintos, Martín
5
Alonso Freire, Tamara
6
Chu Acosta, Noemí
4
Díaz Martínez, Alejandro
2
Domato Pazos, Francisco
7
Domato Pazos, Marcos
6
El Gad El Arfaoui, Wafa
7
Fontán Gómez, Alberto
0
Guimerans Pallares, David
5
Mulloni Rodríguez, Tamara
1
Nores Maneiro, Mª Esther
1
Permuy Pita, Ramón
5
Pose Freire, Adriana
3
Rodiño Agulla, Constantino
0
Rodríguez Quintas, Vicente
0
Savín González, Mª Carmen
5

LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS LIBRES (23 de maio de 2014)

As persoas matriculadas realizarán as probas nos seguintes centros según a 1ª letra do seu 1º apelido.


  • Apelidos da letra A ata a letra D

 REALIZAN OS EXAMES NA   EPA RÍO LÉREZ:
(de  Abal Calvar, Fernando  ata  Durán Diz, David)
                             Presentación: día 23 de maio ás 08:30 horas

  • Apelidos da letra E ata a letra L

  REALIZAN OS EXAMES NO   IES FREI MARTIN SARMIENTO:
 (de  Eirabella Pérez, Raquel  ata  Lusquiños Gómez, Natalia)
                             Presentación: día 23 de maio ás 08:30 horas

  •   Apelidos da letra M ata a letra Q    
 REALIZAN OS EXAMES NO   IES TORRENTE BALLESTER:
 (de  Macedo Dios, Jonathan  ata  Quintela Domínguez, Alexandra)                                               
 Presentación: día 23 de maio ás 08:30 horas
                        
         

  •  Apelidos da letra R ata a letra Z              
 REALIZAN OS EXAMES NO   IES SÁNCHEZ CANTÓN:
 (de  Rafik, Soukaina  ata  Yáñez Vergara, Jacobo)                             
                         Presentación: día 23 de maio ás 08:30 horas

                                                                      Secretaría do centro EPA
                                    

2º BACHARELATO: entrega de notas e reclamacións.


Os resultados da avaliación final (convocatoria ordinaria) de 2º de bacharelatopoderán consultarse (e imprimirse) na páxina web do centro (www.epapontevedra.com) a partir das 20:00h do xoves 22 de maio.
Se algún alumno quixese ver o exame e/ou falar co profesor/a correspondente sobre calquera aspecto relacionado co resultado da súa avaliación deberá contactar directamente con él, para o que disporá dos días 23 e 26.
Se despois de ver o exame e entrevistarse co profesor o alumno mantén o seu desacordo co resultado da avaliación, poderá presentar unha reclamación formal por escrito xustificando os motivos que o levan a reclamar. Este documento débese presentar na secretaría do centro, dirixido á Dirección, (en horario de 9;00h a 14:00h) os días 27 ou 28 de maio.

ALUMNOS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA QUE DEBEN PARTICIPAR NO VISIONADO DO DOCUMENTAL “GALICIA INDUSTRIAL”

ALUMNOS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA QUE DEBEN PARTICIPAR NO 

VISIONADO DO DOCUMENTAL “GALICIA INDUSTRIAL” (2º DE BACHARELATO) O 

MÉRCORES 14 ÁS 19 HORAS (TURNO DE TARDE) E O XOVES 15 ÁS 13 HORAS (TURNO 

DE MAÑÁ) NA AULA 16:
            Samantha Dacosta Fernández
            Jorge García Fraga
            Alejandro Peralta Dasilva
E todos aqueles alumnos que aínda non presentaron o cuestionario entregado.
Os demais alumnos da disciplina NON teñen que asistir o visionado, quedando á espera da cualificación final que lles corresponda.

                            O profesor de Xeografía e Historia de Galicia.

23 DE MAIO: CHARLA INFORMATIVA SOBRE AS PAU 2014

O día 23 de Maio ás 10:00 horas ofrecerase unha charla informativa sobre as Probas de Acceso á Universidade, na aula 6 da 4ª planta. Axudarase a cubrir os impresos relativos ás taxas para solicitar o título de bacharelato así como a preinscrición daqueles que vaian realizar as PAU. De non poder asistir a esta charla é importante que recibades a devandita información no departamento de orientación (2º planta) no horario establecido de atención, dispoñible na páxina web do Centro.